Regulamin

1) Właścicielem serwisu komputerowego jest Piotr Zieliński, ul. Księdza Stanisława Ruta, 72-300 Gryfice.
2) Do zrealizowania zlecenia spisujemy umowę o dzieło.
3) Przed realizacją zlecenia informujemy o wszelkich ewentualnych kosztach ZAWSZE PRZED REAZLIZACJĄ
4) Staramy się realizować większość zleceń bezpośrednio u klienta. Proszę pamiętać że czasem jest to niemożliwe gdyż naprawa wymaga odpowiedniego warsztatu lub czasu który u klienta może być bardzo ograniczony
5) (WAŻNE ) Sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty wykonania pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 0,5% ceny usługi za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.
6) Nie odpowiadamy za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do SPIDERPC. Gwarantujemy poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.
7) Zastrzegamy sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.
8) W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy zawartej w cenniku. (W przypadku DARMOWEJ diagnozy punkt można pominąć)
9) (WAŻNE ) W przypadku zakupionych części (Gdy koszt zakupu wyności 50 zł lub więcej) klient musi pokryć ich wartość przed realizacją zlecenia.
1) Czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do SPIDERPC. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez spiderpc zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.
1) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego.

Ostatnia Aktualizacja Regulaminu - 08.04.2015